Žena a její láska

Pro muže i pro ženy je láska neodmyslitelnou součástí života, nicméně je obecně známo, že ženská láska má poněkud hlubší, romantičtější a jemnější podobu.

Poznáváme ji již v dětství od dospělých lidí, kteří nám lásku dávají, učí nás jí prožívat, poznávat i vracet. Toto vše pak každý z nás zúročí v dospělosti. Je velmi mnoho druhů lásky a je nám poskytovaná v mnoha různých podobách.

Z děvčátka láskou zahrnovaného zpravidla vyroste citlivá žena a dívka která byla zahrnována spíše věcmi než láskou, bude citově chudší. Dávání lásky v dětství může naprosto zásadně ovlivnit život ženy. Některé ženy jsou citům snadno přístupné, jiné jsou uzavřené a chladné a jen pomalu „tají“, ale jsou i takové které nikdy hluboký cit lásky nepoznají, neboť své srdce nejsou schopné ani pootevřít.

Žena se poddává lásce mnohem silněji než muž a rovněž je v lásce trpělivější, součástí její lásky je také pocit bezpečí a jistoty, chce být zahrnovaná péčí a tu pak ochotně mnohonásobně vrací. Žena je v lásce citlivější, něžnější, ale i zranitelnější. Žena je pro lásku schopna a ochotna měnit své zvyky a přizpůsobit svou osobnost.

Představy žen o lásce a o prvním muži jejich života se neuvěřitelně podobají. První polibek si žena zpravidla pamatuje po celý život jako první pozdrav lásky, její symbol. První šťastná láska bývá v životě ženy nejkrásnějším okamžikem a ve svých vzpomínkách se k ní v průběhu života často vrací, především v těch méně šťastných okamžicích. Mladá žena má své sny, stárnoucí žena své vzpomínky.

Umění milovat znamená vytvářet z citových prožitků zdroj radosti a znásobovat tak své bytí. Ne však množstvím prožitých lásek, ale silou a hloubkou jejich citu. Dospívající žena, přestože svou lásku bouřlivě prožívá, není schopna Velké opravdové a hluboké lásky, pouze se ji přibližuje a učí se ji poznávat. Žena se pro lásku mimoděk připravuje již v dětství. Tehdy poprvé vidí její projevy negativní i pozitivní. Učí se chápat komplikovanost citů, vnímat hodnotu domova, oceňovat stálost citů, spolehlivost a životní oporu v rodině.

Pokračování článku

Read Previous

Jak na angínu – bez antibiotik

Read Next

Žena a její láska – pokračování

Leave a Reply

Most Popular